ZGODY MARKETINGOWE

1. zgoda na marketing e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej, przez administratora danych tj. Daniela Brzezińskiego wykonującego działalność gospodarczą pod adresem ul. Polna 2, 05-079 Okuniew, NIP: 8222116397, REGON: 145492249, w celu otrzymywania informacji marketingowych o produktach i usługach administratora danych, w tym informacji w formie subskrypcji na mój adres poczty elektronicznej w myśl art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne. Oświadczam, iż zostałem pouczony o przysługujących mi prawach tj. prawie dostępu do treści swoich danych, prawie do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

2. zgoda na marketing SMS/telefon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez administratora danych tj. Daniela Brzezińskiego wykonującego działalność gospodarczą pod adresem ul. Polna 2, 05-079 Okuniew, NIP: 8222116397, REGON: 145492249, w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora danych z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w szczególności wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w formie wiadomości tekstowych (SMS) na mój numer telefonu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. 2017 poz. 1907). Podanie danych jest dobrowolne. Oświadczam, iż zostałem pouczony o przysługujących mi prawach tj. prawie dostępu do treści swoich danych, prawie do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

3. zgoda na odpowiedź (i przesłanie oferty handlowej) jeżeli pytanie zostało zadane przez formularz kontaktowy na stronie www

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj. Daniela Brzezińskiego wykonującego działalność gospodarczą pod adresem ul. Polna 2, 05-079 Okuniew, NIP: 8222116397, REGON: 145492249, w celu odpowiedzi na moje zapytanie, a także przesłania oferty handlowej (jeżeli dotyczy jej moje zapytanie). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi oraz przygotowania oferty przez administratora danych. Oświadczam, iż zostałem pouczony o przysługujących mi prawach tj. prawie dostępu do treści swoich danych, prawie do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

4. ogólna klauzula

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci ( Imienia, Nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, ulicy, miejscowości, kodów do klatki oraz danych zamieszczonych przeze mnie w formularzu przez administratora danych, tj. Daniela Brzezińskiego wykonującego działalność gospodarczą pod adresem ul. Polna 2, 05-079 Okuniew, NIP: 8222116397, REGON: 145492249, w celu przetwarzania.Podanie danych jest dobrowolne ale jest niezbędne w celu możliwości realizacji zamówienia. Oświadczam, iż zostałem pouczony o przysługujących mi prawach tj. prawie dostępu do treści swoich danych, prawie do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.